Minister-president Kris Peeters wil Vlaamse sportpaarden sterker gaan promoten in het buitenland. Hij heeft ook bij zijn federaal collega Sabine Laruelle aangedrongen om werk te maken van een handelsakkoord met China, waar een gigantische afzetmarkt kan liggen. “Wel roep ik de stamboeken op samen te werken en met concrete voorstellen te komen”, zei Peeters op een parlementaire vraag van Lode Ceyssens (CD&V).

De paardensector is in Vlaanderen een belangrijke economische sector geworden. Onze regio telt ongeveer 150.000 paarden en die zorgen voor een tewerkstelling van 3.500 voltijdse equivalenten en een toegevoegde economische waarde van 215 miljoen euro. Ook zijn de Vlaamse sportpaarden en topruiters in het buitenland erg in trek. Eind november vorig jaar kondigde minister-president Kris Peeters aan om te onderzoeken of een project kan worden opgestart om de Vlaamse sportpaarden internationaal te promoten.

Binnenkort organiseert het kabinet van de minister-president een nieuwe dialoogdag rond de promotie en export van de Vlaamse paarden. “De export van onze toppaarden is niet meteen een probleem”, zegt Peeters. “Maar die groep die daaronder zit, met ook heel goede paarden, kan een extra duwtje in de rug gebruiken om de verkoop in het buitenland aan te moedigen.” De minister wil tijdens de dialoogdag van de stamboeken Belgisch Warmbloedpaard en Studbook Zangersheide horen hoe zij dit willen aanpakken.

Hij roept de twee grootste stamboeken dan ook op gezamenlijk initiatief te nemen. “Wat promotie betreft, denk ik zelf aan een meertalige website, aanmaak van promotiemateriaal, aanwezigheid op buitenlandse beurzen en hippische evenementen, ontvangst en uitnodigen van buitenlandse delegaties, deelname aan handelsmissies, ondersteuning van veilingen, het afsluiten van protocollen, enz. Er kan heel wat gebeuren, maar daarvoor moeten de neuzen in dezelfde richting wijzen en moet het enthousiasme groot zijn”, waarschuwt de minister. Ook is er bij de landbouwadministratie een deeltijdse kracht vrijgesteld om mee te werken aan die internationale promotie.

Een handelsprotocol met China waar al langer sprake over is, is er nog niet. “Het Voedselagentschap heeft hierover de voorbije maanden op regelmatige basis contacten gehad met de Chinese autoriteiten en ambassade. Zo bezocht een Chinese sanitaire delegatie België”, legt Peeters uit. Het voornaamste struikelblok is dat China zich verzet tegen de invoer van paarden die zijn ingeënt tegen de Afrikaanse paardenpest. Het Voedselagentschap zou over deze vaccinatie een wetenschappelijke argumentatie bezorgd hebben aan China.

“Ik heb bij mijn federale collega die bevoegd is voor deze materie, aangedrongen op een snelle aanpak”, zegt de minister-president. Het Voedselagentschap heeft volgens hem deze week nog bevestigd dat zij nog steeds wachten op een verslag van de Chinese autoriteiten over het af te sluiten protocol voor export van levende paarden. Op 9 maart vertrekt er een vertegenwoordiger van het Voedselagentschap naar China om daar opnieuw contact te hebben met het Chinese agentschap dat instaat voor de voedselveiligheid.

Peeters benadrukt ook dat niet enkel de import van Vlaamse sportpaarden interesse wekt in China. “Vlaanderen is ook een uitstekende leerschool voor Chinese topruiters. Door onze centrale ligging, het grote aanbod aan topevenementen, de beschikbaarheid van getalenteerde paarden en de ruime keuze in ervaren lesgevers kunnen zij hier perfect worden begeleid. Ik heb begrepen dat er nu al verschillende Chinese ruiters in Vlaanderen in opleiding zijn, onder meer met het oog op de Olympische Spelen in 2016.”

Een belangrijke belemmering in dat kader is het probleem van het verkrijgen van visa voor buitenlandse ruiters en sporttechnische paardenbegeleiders. Ook problematisch voor de handel van paarden is het BTW-tarief in België. Dat ligt hoger dan dat van onze buurlanden. “Het Europees Hof heeft Nederland en enkele andere landen in een uitspraak veroordeeld voor dat lage BTW-tarief. Ze zijn nu verplicht om die te verhogen. Dat proberen ze nu zolang mogelijk te laten aanslepen, maar intussen blijven ze voordeel halen uit de situatie. Vandaar dat we de nodige druk moeten uitoefenen zodat het tarief in heel Europa op 21 procent komt te liggen”, aldus de minister.

(Bron: VILT)