Er is geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor een landbouwer die in Vlaanderen in agrarisch gebied een open afsluiting plaatst rond zijn weide. Omdat er hier nogal eens discussie over was, verduidelijkt de Vlaamse regering (besluit van 9/9/2011 in BS van 11/10/2011) wat ze daarmee precies bedoelt.

Welke afsluitingen zijn toegelaten? Onder open afsluitingen worden al langer weideafsluitingen in prikkel- of schrikdraad verstaand, die u dus zonder vergunning kunt plaatsen. Soms gebruikt men nog een ander type van open afsluiting met dwarslatten, bv. rond een paardenwei.  Ook deze mogelijkheid wordt nu dus opgenomen in de lijst waarvoor er geen stedenbouwkundige vergunning nodig is op voorwaarde dat de afsluiting maximaal twee meter hoog is.


(Bron: Tips & Advies Vastgoed)