Reeds enkele jaren reikt het Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw een award uit aan bedrijven die op sociaal, technisch, ecologisch of economisch vlak vernieuwend uit de hoek komen. Ook paardenhouders komen in aanmerking maar namen tot nu toe nog niet deel. De vzw Vlaams Paardenloket ziet dit liever anders! 

Sinds hun oprichting leerden zij heel wat innovatieve en creatieve paardenhouders kennen. Daarom roepen zij nu alle paardenbedrijven op om deze mooie sector te vertegenwoordigen!
 
Innovatie op een land- of tuinbouwbedrijf kan vele richtingen uitgaan, afhankelijk van de specifieke problemen die zich voordoen of de kansen die de ondernemer voor zijn bedrijf ziet. De innovatiecampagne richt zich op drie thema’s: Marktinnovatie, (milieu)technische innovatie en sociale innovatie.
Een idee kan dus betrekking hebben op nieuwe producten, diensten of afzetmarkten maar evenzeer op technische innovaties inzake energie, water of teelt. Ook samenwerking met collega’s, met de omgeving, de keten of de sociale economie en andere voorbeelden van sociale innovatie komen in aanmerking.
Wie wil deelnemen, zet de grote lijnen van zijn idee of project op papier. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een uitgebreider gesprek met een innovatieconsulent. Wie moeilijk kan inschatten of zijn idee een kans maakt, kan dat aftoetsen bij het Innovatiesteunpunt. “Als je idee vernieuwend is en inspeelt op wat leeft in markt en maatschappij, dan kom je zeker in aanmerking”, moedigt het Innovatiesteunpunt aan.
Niet alleen de winnaar maar ook de andere deelnemers kunnen rekenen op heel wat media-aandacht. Daarnaast wordt er een prijzenpot van maar liefst 30.000 euro verdeeld! 
 
TOON WAT DE PAARDENHOUDERIJ IN HAAR MARS HEEFT EN STEL JE KANDIDAAT VOOR EINDE FEBRUARI!
 
Klik hieronder om naar de website van de Innovatiecampagne te gaan of contacteer vzw Vlaams Paardenloket (02/658.09.50) voor meer informatie. 
 
http://www.innovatiesteunpunt.be/NL/Inspiratie/Innovatiecampagne/DeelnameInnovatiecampagne/tabid/3672/Default.aspx
 
Bron: vzw Vlaams Paardenloket
[paard
[hippisch