Een Nederbelg die in België woont en inkomsten heeft die in Nederland worden belast, kan momenteel kiezen om in Nederland behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige. Hierdoor kan hij de traditioneel in Nederland bekende aftrekposten, zoals o.m. de hypotheekrenteaftrek, benutten. Hij kan zelfs het aandeel van zijn partner in de hypotheekrenteaftrek mee benutten.
 
Echter, dit keuzerecht vervalt en wordt vanaf 1 januari 2015 vervangen door een nieuwe regeling, namelijk de regeling voor "kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen". Welke vergaande gevolgen deze wijziging kan hebben voor de financiële situatie (ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek) van een Nederbelg, kan u hieronder lezen. Het NederBelgischMagazine publiceerde afgelopen maand immers een zeer interessant artikel over deze materie.
 
 

 

Bekijk de bijlage