Heb je je oog laten vallen op een landelijk gelegen woning, maar is de mestgeur van de nabijgelegen boer toch wat te veel van het goede? Ga dan even na hoelang de milieuvergunning nog geldig is. Vanaf 1 september gelden er immers nieuwe regels. 

 
Boeren tegen wie al een klacht is ingediend wegens geurhinder, moeten voortaan maatregelen nemen om de stank te verminderen. Anders krijgen ze geen vergunning meer voor hun stallen.
Wie in de buurt van een landbouwer woont, heeft het al wel eens gemerkt. Als het warm is en de wind verkeerd zit, kan de geur van de stallen uw barbecue behoorlijk vergallen. Vijf procent van de Vlamingen heeft last van geurhinder van een land- of tuinbouwactiviteit, twee procent zelfs extreem veel.
 
‘In het dichtbevolkte Vlaanderen is dat moeilijk te vermijden. Een boerderij ligt nog altijd in landbouwgebied. En er is geen enkele mest die goed ruikt', zegt de vereniging voor varkenshouders.
 
Toch moeten klachten binnenkort verleden tijd zijn. Vanaf 1september moeten boeren namelijk aan nieuwe regels voldoen om de geurhinder zoveel mogelijk te beperken. Dat staat in een rondzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V).
 
‘De richtlijnen gelden specifiek voor boeren met varkens- of pluimveestallen die al gegronde klachten hebben gekregen', zegt Anne-Marie Vangeenberghe van de Boerenbond. ‘Als zij voor hun stallen een nieuwe milieuvergunning willen krijgen, dan moeten ze een dossier indienen waarin ze aantonen welke maatregelen ze al hebben genomen om de geurhinder te beperken en welke maatregelen ze nog zullen nemen.'
 
De vergunnende overheid, de gemeente of de provincie, kan maatregelen voorstellen. Zo kan het zijn dat de boer het ventilatiesysteem van zijn stallen beter moet onderhouden of afstellen, dat hij mest of natte voeding na elke ronde uit de stal moet verwijderen, dat hij de dieren voeder met minder eiwit moet geven of dat hij elke dag samengeklit strooisel op natte plaatsen moet verwijderen.
 
‘Dat laatste doet een boer hoe dan ook', zegt Vangeenberghe. ‘Anders zijn die natte plaatsen een broedplek voor ziektekiemen.'
 
‘Wat ook goed werkt, is een windkeermuur ter hoogte van de uitlaat van de ventilatie, zodat de lucht meer wordt verspreid', zegt haar collega Peter Van Bossuyt.
 
Willekeur tegengaan
 
Volgens de Boerenbond zijn de meeste maatregelen haalbaar. Vangeenberghe: ‘Maar wij hopen dat de overheid ook altijd rekening zal houden met wat betaalbaar is. Een technische oplossing die tienduizenden euro's kost, kan de boer economisch nekken.'
 
Vooral een kadaverkoeling vraagt een grote investering. En niet alle bedrijven hebben die.
 
Al bij al is de Boerenbond blij dat er regels zijn. ‘Want tot nu toe was er sprake van willekeur. De provincie Vlaams-Brabant was bijvoorbeeld veel strenger dan elders. Of een boer een vergunning kreeg, hing ook al te vaak af van de politieke kleur van de burgemeester of van hoe goed de buurman bij de schepen kon klagen.'
 
Een milieuvergunning voor stallen is twintig jaar geldig. Tegen 2014 moeten heel wat boeren een nieuwe vergunning aanvragen.
 
(Bron: De Standaard 20/8/2012)
 
#vastgoed
#immo