U kon er de afgelopen dagen niet omheen. De Vlaamse overheid heeft gesleuteld aan de tarieven voor het verkooprecht of de registratierechten. Het nieuwe stelsel, dat ingaat vanaf 1 januari 2022, heeft uiteraard een onmiddellijke impact op de vastgoedmarkt. Zo daalt onder meer de registratiebelasting voor de aankoop van een enige eigen woning, stijgt deze bij de aankoop van een tweede eigendom en verdwijnt ook de meeneembaarheid. We zetten alles wat u moet weten over deze nieuwe regelgeving even voor u op een rij.*
 

*We baseren ons hiervoor op betrouwbare bronnen en informatie van het CIB, de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen. Er is voorlopig nog geen (ontwerp) wettekst beschikbaar. Deze informatie is dus onder voorbehoud.

Van 6% naar 3% registratierechten voor enige gezinswoning

Het tarief voor de aankoop, of de registratierechten, daalt van 6% naar 3%. Belangrijk om te melden dat het hierbij enkel gaat om een enige eigen woning. Voor alle andere aankopen, zoals het verwerven van een tweede eigendom, bouwgrond of niet-residentieel vastgoed zoals een winkel of kantoor, stijgen de registratierechten van 10% naar 12%. Elke koper van een ander type vastgoed dan de enige gezingswoning betaalt dus meer. De enige uitzondering hierop zijn landbouwgronden en natuurgebieden.

Daarnaast zakt ook het tarief voor de aankoop van de enige eigen woning die ingrijpend energetisch gerenoveerd of gesloopt en heropgebouwd moet worden van 5% naar 1%.

In beide gevallen gaat het enkel om een tariefverlaging. Er worden geen extra voorwaarden toegevoegd of wijzigingen aangebracht aan de bestaande voorwaarden.

Bijkomend blijft de rechtenvermindering bestaan, maar zal deze dalen in omvang, van €5.600 naar €2.800. Deze vermindering is evenredig met de verlaging van het tarief.

Afschaffing van de meeneembaarheid

Om deze tariefverlaging te financieren, wordt de meeneembaarheid, het aandeel registratierechten dat u op een vorige woning betaald heeft en u kunt aftrekken bij de aankoop van een volgende woning, afgeschaft. Om dit vlot te laten verlopen, wordt er door de Vlaamse overheid een overgangsperiode van 2 jaar ingesteld.

Concreet betekent dit dat u als koper tot en met 31 december 2023 de keuze heeft tussen het nieuwe 3%-tarief zonder mogelijkheid van meeneembaarheid of het huidige 6%-tarief met toepassing van de meeneembaarheid. Vanaf 1 januari 2024 vervalt die keuze en zal dus enkel nog het tarief van 3% zonder meeneembaarheid gelden.

Datum authentieke akte doorslaggevend bij tariefverlaging

De verlaagde tarieven voor het verkooprecht zijn van toepassing op alle notariële aktes die vanaf 1 januari 2022 worden verleden. Voor de aankoop van een enige eigen gezinswoning is dus niet de datum van de verkoopovereenkomst, maar deze van de authentieke akte bepalend. Voor de verhoging van 10% naar 12% registratierechten op alle andere types vastgoed ligt dat anders. Daar telt wel de datum van de verkoopovereenkomst. Wie bijvoorbeeld een tweede verblijf wil kopen aan de kust, zou dan 12% registratierechten moeten betalen indien het compromis getekend wordt vanaf 1 januari 2022. 

Kopers van een enige eigen woning wachten dus best tot 1 januari 2022 voor het verlijden van de notariële akte. Uiteraard kan er op dit moment wel al een onderhandse verkoopovereenkomst afgesloten worden. Vanaf die ondertekening zijn er immers nog minstens 4 maanden, of zelfs meer wanneer u werkt met een wederzijdse aankoop/verkoopbelofte, beschikbaar voor het verlijden van de akte.

Onderhandse verkoopovereenkomsten die in 2021 werden, of nog worden, getekend, zullen onder het huidige stelsel van registratierechten vallen voor zover ook de akte dit jaar nog verleden wordt. Wordt de akte in 2022 verleden, valt u onder het hervormde stelsel, ook al dateert de onderhandse verkoopovereenkomst voor de aankoop van een enige eigen gezinswoning dus van 2021.

Doorstromers die een nieuwe enige gezinswoning willen aankopen, hebben er dus baat bij om vooraf professioneel advies in te winnen over de keuze voor het juiste stelsel. Bij Hillewaere hebben we die expertise in huis in de vorm van een eigen juridische dienst. Contacteer ons dus gerust met al uw (vastgoed)vragen. Wij staan u graag te woord. Bellen kan op +32 (0)14 45 10 11 of mail naar vastgoed@hillewaere.be.