Op dit moment maakt de financiële wereld moeilijke tijden door. Na veel moeite is door de leden van de eurozone een reddingsplan voor Griekenland opgemaakt. Vervolgens zet de Griekse premier Europa en de

wereld schaakmat door de eindbeslissing in handen van een referendum te leggen welke mogelijk nog maanden voor malaise op de internationale beurzen zal zorgen. Deze beurzen hebben het in 2011 al niet gemakkelijk gehad. De BEL20 staat vandaag 19,7% lager dan op 1 januari. Een goede huisvader kiest dan misschien voor een spaarrekening om zijn geld veilig te stellen maar met een gemiddelde rente van iets boven 2% en een inflatie op jaarbasis van 3,5% verlies je op deze manier alle dagen geld.

Wilt u uw spaargeld veilig stellen, dan is er vandaag één belegging –als aanvulling op de traditionele beleggingsportefeuille- die u veel zekerheden biedt en dat zijn: bakstenen. Een onroerend goed dat u aankoopt om te verhuren biedt u tal van voordelen.

Ten eerste biedt verhuurd onroerend goed een uitstekende indekking tegen inflatie. Door de koppeling met de gezondheidsindex stijgen de huurinkomsten bij oplopende inflatie.

Ten tweede is de rente vandaag nog altijd historisch laag. Sinds 1977 is de gemiddelde rente op hypothecaire leningen 7%. Vandaag is het perfect mogelijk om een krediet op 20 jaar af te sluiten

tegen een rentevoet van minder dan 4%. Het valt bovendien te verwachten dat deze tarieven op korte termijn gaan stijgen. De maatregelen die Europa klaar heeft om de banken te ondersteunen

houden in dat de kapitaalbuffers moeten groeien. Dit zullen banken doen door de marges op hun kredieten te verhogen. Wacht dus niet te lang om een aankoop te doen.

Ten derde is er vandaag een mooi aanbod aan kwalitatief onroerend goed tegen interessante prijzen. Tegenover alle ons omringende landen is vastgoed in België relatief goedkoop. Ook aan de vraagzijde stellen we vast dat er veel kandidaat-huurders zijn. De dalende gemiddelde gezinssamenstelling werkt dit extra in de hand.

Contacteer Hillewaere Vastgoed voor meer informatie in een belegging die niet als een steen op uw maag ligt! Wij bieden appartementen, woningen, service-flats, winkels en kantoorruimten aan die een ideale plaats hebben in een verstandige beleggingsportefeuille.

 

Roel Druyts

Gedelegeerd Bestuurder Hillewaere Vastgoed & Verzekeringen