Sinds 1 juni 2018 is de hervorming van de vroegere "registratierechten" een feit. Het nieuwe Vlaamse verkooprecht, zijnde 7% bij de aankoop van een woning, is van kracht gegaan!

Vóór die datum kocht een koper zijn droomwoning aan 10% verkooprecht als het kadastraal inkomen van die woning meer dan 745 euro bedroeg.

De koper had ook de mogelijkheid om van een gunsttarief te genieten van 5%, op voorwaarde dat het kadastraal inkomen minder dan 745 euro bedroeg. Ook wel gekend onder de naam “klein beschrijf”. Kleine woningen of oudere woningen kwamen hiervoor in aanmerking.

Om als koper vandaag te kunnen genieten van 7% verkooprecht, moet hij voldoen aan alle volgende 8 voorwaarden:

  1. Alleen aankopen door natuurlijke personen komen in aanmerking.
  2. Het moet gaan om een zuivere aankoop. (Geen ruiling, verwerving door vereffening enz)
  3. De koper moet alleen of samen met de andere kopers de geheelheid van de gezinswoning in volle eigendom verwerven. (Transacties waarbij door de kopers alleen het vruchtgebruik of de blote eigendom verworven worden, vallen dus sowieso buiten het toepassingsgebied van het gunsttarief.)
  4. Het 7%-tarief kan enkel worden ingeroepen voor woningen.
  5. Bezit: de koper mag niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
  6. Domiciliëring: De koper moet er zich toe verbinden om binnen twee jaar na de datum van de authentieke aankoopakte zijn inschrijving te nemen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning.
  7. Er moeten bepaalde vermeldingen opgenomen worden in de te registreren akte of het te registreren geschrift.
  8. De aangekochte woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Indien de koper hieraan niet voldoet, zal hij 10% verkooprecht betalen.
Dit geldt ook voor nieuwbouwwoningen waarbij de koper 10% betaalt op het grondaandeel en 21% BTW op het constructie-aandeel, en bouwgronden.