De vraag naar huurwoningen groeit sterk in de hogere prijsklasse. Dat stelt Hillewaere Vastgoed vast.  In 2011 realiseerde haar verhuurafdeling meer dan 100 huurtransacties in de hogere prijsklasse.

Woningzoekenden naar een duurdere woning zijn vaker onzeker door de crisis. Dit leidt tot een toename van de vraag naar huurhuizen in de hoge prijsklasse. Uit de jaarlijkse analyse van de prestaties van de H&H huurafdeling blijkt dat de prijzen van huurwoningen hierdoor minder onder druk staan. Investeren in onroerend goed biedt bovendien een uitstekende indekking tegen inflatie. Door de koppeling met de gezondheidsindex stijgen de huurinkomsten immers bij oplopende inflatie.
 
Hillewaere Vastgoed is voor haar cliënteel steeds op zoek naar kwalitatieve huurpanden. Overweegt u uw eigendom te verhuren? Wij lichten graag onze werkwijze en professionele screening van kandidaat-huurders toe in een kennismakend gesprek. Contacteer ons vrijblijvend.