In 2009 bezat 3% van de Belgische gezinnen minstens één paard. In totaal gaat het om 138.000 rijpaarden, laat de FOD Economie weten. In het verleden werd in opdracht van Kris Peeters reeds een studie uitgevoerd naar het belang van de paardenhouderij in Vlaanderen. Daaruit bleek dat het totale aantal paarden voor gans België mogelijk 200.000 paarden bedraagt, waarvan 150.000 in Vlaanderen.

Bij die 138.000 rijpaarden zijn ook de pony’s geteld, maar landbouwpaarden en paarden van manèges niet. Wanneer alleen rekening wordt gehouden met de Belgische gezinnen die paarden bezitten, dan gaat het volgens de FOD Economie om 1,87 paarden per gezin. De cijfers zijn afkomstig uit de Huishoudbudgetonderzoeken van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Sinds juli 2008 geldt op het Belgisch grondgebied een identificatieplicht voor paardachtigen. Medio september 2008 bevatte de databank van de Belgische Confederatie van het Paard (BCP), die instaat voor het registreren van alle gechipte paardachtigen, 120.000 paarden, waarvan 75 procent of 90.000 paarden in Vlaanderen.

Expert opinions geven aan dat het totale aantal paarden nog een stuk hoger ligt en dat er mogelijk circa 200.000 paarden in België zijn, waarvan 150.000 in Vlaanderen.

(Bron: Vilt - Vlaams Infocentrum land- en tuinbouw)

[vastgoed

[paard