De kogel is door de kerk. Voor wie het nog niet zag, de federale overheid heeft een BTW-verlaging van 21% naar 6% goedgekeurd voor nieuwbouw. En dat voor de komende 2 jaar.
 

Wie vandaag een nieuwbouwwoning of appartement koopt, kan aanspraak maken op een verlaagd BTW-tarief van 6% over de constructie. Deze nieuwe regeling, actief sinds 1 januari 2021, heeft een significante impact op vele particuliere kopers. Namelijk een niet te onderschatten prijsvoordeel dewelke kan oplopen tot enkele tienduizenden euro's.

Indien het nieuwbouwproject aan de vooropgestelde federale voorwaarden voldoet, dan geniet het een verlaagd BTW-tarief. Wanneer ook u als koper voldoet aan enkele voorwaarden, betaalt u in de plaats van 21% nog slechts 6% BTW op uw aankoop.

Expertise in huis

"Of een project in aanmerking komt voor deze regeling of niet, is afhankelijk van een aantal factoren", vertelt Andy Vergauwen, directeur bij Hillewaere Nieuwbouw. "Dankzij onze in-house expertise en kennisname vanop de eerste rij van dit topic, kunnen wij de koper hierin perfect bijstaan en het nodige toelichten. In ons nieuwbouwaanbod hebben wij reeds uitvoerig onderzocht welke projecten aanspraak maken op deze verlaagde BTW-regeling."

Voorwaarden voor de koper

Zoals reeds vermeld, dient u als koper ook aan enkele voorwaarden te voldoen. Zo moet uw nieuwe aankoop bijvoorbeeld uw enige eigendom zijn, mag u het goed de eerste 5 jaar niet verkopen, is uw domicilie er gevestigd, etc.

"De koper dient de woonst zelf aan te kopen voor eigen bewoning. Een pand kopen om te verhuren valt dus niet onder deze regeling", aldus Vergauwen.

Interesse in één van onze nieuwbouwprojecten en benieuwd of het verlaagd BTW-tarief hierop van toepassing is? Bel/mail naar +32 (0)14 45 10 11 of nieuwbouw@hillewaere.be voor een afspraak om de projecten toe te lichten.