De verplichting om te werken met een geregistreerd aannemer wordt zowel op fiscaal als op sociaal vlak definitief afgeschaft. 

De afschaffing kwam er onder druk van Europa: de registratie als aannemer in België is niet conform is met het EU-verdrag en de Dienstenrichtlijn.
 
Sinds eind 2010 geldt de registratie als aannemer al niet meer als voorwaarde voor het verkrijgen van een verlaagd btw-tarief in de woningbouw. En ze werd intussen ook geschrapt als voorwaarde voor het verkrijgen van de belastingvermindering voor de vernieuwing van woningen die gelegen zijn in een zone voor positief grootstedelijk beleid en van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (sociaal verhuurkantoor). De voorwaarde moet overal nog worden aangepast.
 
Momenteel geldt de registratievoorwaarde echter nog wel om voordelen te kunnen verkrijgen zoals de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven, de belastingvermindering bij de beveiliging van een woning tegen brand of inbraak, de groene lening, de premies van de netbeheerders, de Vlaamse dakisolatiepremie en de premies voor energiebesparende investeringen van provincie- en gemeentebesturen.
 
De exacte datum van de afschaffing van de registratieverplichting wordt nog via koninklijk besluit vastgelegd. Aan de regeling in verband met de hoofdelijke aansprakelijkheid en inhouding voor wie werkt met een aannemer die fiscale of sociale schulden heeft, wordt niets gewijzigd.
 
(Bron: CIB Vlaanderen)
[vastgoed